Nyheter
Kallelse till medlemsmöte (extra föreningsstämma) den 11:e december

Publiserad den 13 november 2019 kl. 06:18 PM av Lars-Henrik Eriksson


Styrelsen för Motorflygarna Uppsala Flygklubb kallar härmed till medlemsmöte, tillika extra föreningsstämma, onsdagen den 11:e december klockan 19:00 i klubbhuset på Sundbro.


Program


- Vi bjuder på fika (med lussekatter!) och småprat från klockan 18:30.
- Beslut om medlemsavgift för år 2020.
- Information från styrelsen om pågående verksamhet och planer.
- Lars-Henrik Eriksson berättar om sin semesterflygning till Adriatiska havet med SE-MBN. Planering, genomförande och lite semesterbilder.Förslag till dagordning för den extra föreningsstämman


1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokollsjusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Beslut om medlemsavgifter för år 2020.
7. Information från styrelsen om aktuella ärenden.
8. Övriga frågor.


Handlingar till punkt 6 kommer att skickas ut med e-post samt anslås i myWebLog på kvällen den 4:e december.
Öppet hus på Sundbro 24:e augusti

Publiserad den 09 augusti 2019 kl. 12:11 PM av Lars-Henrik Eriksson
Lördagen den 24:e augusti klockan 10-17 är det öppet hus på Sundbro flygfält!


Motor- och segelflygklubbarna ger provlektioner och rundflyg över Uppsala med omnejd. Aerobatic-klubben erbjuder prov på avancerad flygning. Modellflygklubben flyger och visar upp modeller.


Det finns fri parkering, café och grillkorv. Vi visar även upp våra flygplan som man har möjlighet att provsitta i.


Det kommer finnas möjligheter att flyga ihop med erfarna piloter. Upplev frihetskänslan, bli ett med naturkrafterna och se dessa fantastiska maskiner på nära håll. Om du vill kan du prova att styra själv!


Motorflyg


Man anmäler sig på plats och får flyga i tur och ordning. Betalning kontant eller med swisch.  
Flygningen är c:a 20 minuter lång. 
Priset för rundflyg är 600:- eller om du är född 1994 eller senare 400:-. Priset för provlektion med lärare är 700:- eller om du är född 1994 eller senare 500:-.


Segelflyg


Man anmäler sig på plats och får flyga i tur och ordning. Betalning kontant eller med swisch. 
Flygningen är c:a 20 minuter lång. 
Priset är 700:- eller om du är född 1994 eller senare 500:-.


Avancerad flygning


Man anmäler sig på plats och får flyga i tur och ordning. Betalning kontant eller med swisch. 
Priset är 1200:-.


Välkomna!


 
Inför Masters - Sundbro ESKC

Publiserad den 06 juni 2019 kl. 12:36 AM av Nabil Akhlaque  • Competition dates 8-16 June 2019

  • Training days 6-7 June.

  • Runway 03/21 used for glider launch.

  • Runway 08/26 used for towplane landing.

  • 6-16 June PPR mandatory for visiting aircrafts

  • During launch of gliders no GA starts or landings allowed (launch normally between 10:00 to 14:00 CET).

  • During glider arrivals no GA starts or landings allowed (arrival normally between 14:00 to 18:00 CET).

  • Number of gliders is expected to exceed 50. Traffic will be intense during launch and arrival.

  • PPR contacts:Thomas Jobs +46706905881 or Rikard Sohlberg +46704566158
MUFK klimatkompenserar

Publiserad den 07 april 2019 kl. 11:09 AM av Lars-Henrik Eriksson


Motorflygarna Uppsala Flygklubb har börjat klimatkompensera koldioxidutsläppen från våra flygningar!


På längre sikt kommer man inom flyget att gå över till biobränsle eller eldrift. I dagsläget går det inte att köpa biobränslebaserad flygbensin och även om det börjar dyka upp eldrivna lätta flygplan kommer det att dröja innan man i flygklubbsverksamheten helt kan övergå till koldioxidneutral framdrivning.


I väntan på detta har MUFK årsmöte beslutast att vi skall klimatkompensera våra koldioxidutsläpp. Detta innebär att man finansierar projekt som syftar till att minska koldioxidutsläpp inom andra områden.


För att klimatkompensering skall vara meningsfullt krävs bl.a. att det gäller projekt som annars inte skulle blivit av. Oftast handlar det om energiprojekt i tredje världen.


Det finns internationellt erkända certifieringar av klimatkompenseringsprojekt som syftar till att kontrollera att projekten arbetar på ett sätt som ger faktisk nytta, t.ex. Förenta nationernas CDM- märkning och "Gold Standard" som stöds av ett stort antal internationella miljöorganisationer, bl.a. World Wildlife Fund och Greenpeace. Vi  klimatkompenserar endast genom certifierade projekt.

Kallelse till årsmöte med MUFK

Publiserad den 14 februari 2019 kl. 09:55 AM av Lars-Henrik Eriksson


Härmed kallas till årsmöte (ordinarie föreningsstämma) med Motorflygarna Uppsala Flygklubb, söndagen den 17:e mars, klockan 15:00 i klubbhuset på Sundbro.

Vi kommer som vanligt att ordna någon form av "underhållning", men det är inte klart ännu vad det blir.

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det föregående räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det föregående räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter till föreningen för nästa räkenskapsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av...
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. (Mandatperioden tar slut för Peter Kittelsen och Jessica Nettelblad)
c) minst två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) minst en revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.)
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande.
13. Miljövillkor
14. Övriga frågor.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i myWebLogs filarkiv senast en vecka före årsmötet.

Peter Kittelsen och Jessica Nettelblad ställer inte upp för omval, så det behövs nya kandidater till styrelsen. Att vara en nybliven medlem är ingen nackdel! Om du har något förslag eller vill föreslå dig själv, kontakta valberedningens sammankallande Susanne Sunvisson (sus.sunvisson@yahoo.se eller 070-1427396).

12345678